Ғылыми-зерттеу жұмысы

Қасымов Абдуразак Оразгелдіұлы - т.ғ.к., доцент, ғылыми-зерттеу жұмыстарына жауапты.


«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» кафедрасының жоспары кафедра шығармашылығының барлық бағыттарын қамтитын, оның ішінде әдістемелік және ғылыми-зерттеу, оқулықтар, мақалалар мен оқу құралдарын жазу, ұстаздардың ғылыми-педагогикалық біліктілігін жоғарылату бойынша, тәрбиелік жұмыстар, еңбек пәні т.б жұмысты қамтиды.

 

Орындау уақыты        Тақырыбы  Орындаушылар
30.06.2010 Кіші өзендердің гидроэлектрстанцияларының тәжірибелі-өндірістік нұсқаларын өңдеу Исембергенов Н.Т
30.06.2010 ТОТЖ бойынша деректерді  цифрлық тарату жүйелерінің  бөгет тұрақтылығы Ниеталин Ж.Н Сағындыкова А.Ж
30.12.2009 Күндік батарея энергияларын  электроэнергияға түрлендіру үшін энергиясақтаушы инверторларды өндіру Исембергенов Н.Т Фогель А.А
30.10.2009 Радиоэлектроника және телекоммуникациядағы электромагниттік үйлесімділік Исембергенов Н.Т Джаманшалов М.У
30.06.2010 Автономды электроқорек кезіндегі магистральды мұнай мен газқұбыры жұмыстарын басқару және бақылау автоматты құрылғысын өндіру Исембергенов Н.Т.Сағындыкова А.Ж
30.06.2010 Ұялы байланыс желі көмегімен ақпараттарды беру жүйесін өндіру Исембергенов Н.ТКасымов А.К

     

Кафедрада оқылатын барлық пәндер білім беру стандартына сәйкес келетін оқу-әдістемелік материалдармен (типтік және қазақ пен орыс тілдеріндегі жұмыс бағдарламаларымен) қамтамасыз етілген. Бәрі білім сапасын көтеруге бағытталған.
     

Оқу процессінде ұстаздар дәрістік сабақтарды өткізу үшін мультимедиялық құрылғыларды қолданады, көптеген пәндер бойынша виртуалды зертханалық жұмыстар жасалған, электрондық контенттермен қоса электрондық оқулықтар да бар.
     

Ғылыми-зерттеу шығырмашылығының мақсаты болып жаңартылатын энергия көздері, күн фото-түрлендіргіштері базасындағы электрқорек көздері, шуылға төзімді кодалау, талшықты-оптикалық байланыс жолдарымен таратылатын сигналдардың шуылға төзімділігі, жер серігінің байланыс жүйелері мен мына бөлімдерді қамтитын басқа да радиоэлектрондық құрал-жабдықтардың электромагниттік үйлесімділігі:

 

  • Телекоммуникациялық желілер мен оларды құрайтын элементтердің параметрлерін өлшеудің әдістері мен бағдарламаларының, электр байланысын бағыттаушы жүйелері мен көпарналы жүйелерінің, стационарлы және мобильді байланыс жүйелерінің жоспарын жасау;
  • Функционалдық және мекемелік басқарудың шығармашылық электробайланыс желілерінің басқа да параметрлерінің сапа көрсеткіштерін, трафигін талдау және болжау;
  • Техникалық қадағалау мен телекоммуникациялық желілерді функционирлеу сапасын, электробайланыстың  көпарналы жүйелері мен бағыттаушы жүйелерін, телерадио хабарларын тарату мен радиобайланыс кәсіпорындарын басқару;
  • Телекоммуникациялық жүйелердегі ақпараттарды инженерлік-техникалық қорғау шараларымен қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

   

«Радиотехника, электроника және телекоммуникация»  кафедрасында 2007 жыл мен қазіргі уақыт аралығында мынадай ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді:
     

Зерттеу жұмыстарының негізгі қорытындылары орталық ғылыми техникалық баспаларда кеңінен шығарылады, сонымен қатар әр түрлі деңгейдегі, халықаралықты қосқанда, ғылыми-техникалық конференцияларда баяндалады.
     

Соңғы үш жылда бірге жұмыс жасаушылар мен кафедра студенттері 100-ден аса баспа табақ материалдар, соның ішінде құрастыру жұмыстарына 5 патент алынды. Жұмыстар «ҚазҰТУ хабаршысы», Радиотехника» атты журналдарда шығарылады.
     

Кафедра ғылыми-техникалық және студенттік конференцияларды ұйымдастырушылардың бірі болып табылады:
Радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік сәйкестілігі. 2010 жыл. Ғылыми жетекші – т.ғ.д., проф. Исембергенов Н.Т., Хачикян В.С.
     

Жарияланған монографиялар (соңғы 3 оқу жылында)
     

«Электрлік байланыс теориясы» авторы Ниеталин Ж.Н., Ниеталина Ж.Ж. ҚР БҒМ ҚазАТК 2007; «Электробайланысының бағыттаушы жүйелері» Ниеталина Ж.Ж. ҚР БҒМ ҚазҰТУ, 2008; «Оптикалы-талшықты байланыс жолдары»  Ниеталин Ж.Н., Ниеталина Ж.Ж. ҚР БҒМ ҚазАТК 2008.

 

Ғылыми жетекші Исембергенов Налик Төреғалиұлы

  1. Күн энергиясының «күн элементтері – үшфазалы инвертор-күш» жүйесі бойынша өзгеруі. ҚР ғылым академиясының баяндамасы. №5, 2008.
  2. «Күн элементтері-инвертор-күш» жүйесін микропроцессорлы басқару. «АИЭС хабаршысы» №1(4), Алматы 2009.
  3. Бірфазалы көпсатылы инвертордың жұмысын басқару алгоритмі. «Халықаралық математиканың, ақпараттанудың, басқарудың заманауи проблемалары» конференциясы. Алматы 2008.

 

Ғылыми жетекші Ниеталин Жақсылық Ниеталыұлы

  • Бастапқы кездейсоқ және соңғы фазалы жиілікті ФМ сигналдарының когеренттік қабылдануының кедергіге қарсы тұрғышытығының бағасы. Хабаршысы/ҚР ғылым академиясы №3/2007, 77-78 бет.
  • Кедергіні есепке ала отырып оптикалы-талшықты күшейткіштердің таралу оптимизациясы. ҚазАТК хабаршысы, №5, 2006 26-28бет.
  • Импульстік кедергілермен түйіскен арналардағы дискреттік хабарламалардың қабылдағышы. Баяндамалар/ ҚР Ғылым академиясы. №5, 2008, 87-89 бет.

 

Бастамашылық жұмыстар
Бұл жұмыстар әртүрлі мекемелер тапсырысы бойынша кафедра мүшелері басшылығымен жүргізіледі. Бұл саладағы қызмет жан - жақты және кафедра ұжымының кең мүмкіндіктерінің бар екенін көрсетеді. Бұл жұмыстарға студенттер ат салысады. Әрі қарай кафедра мүшелерімен және студенттермен жасалған жұмыстар көрсетілген.

Наверх