Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедрада (СҒЗЖ ) студенттер ғылыми-зерттеу жұмысына белсене араласады. Кейбiр белсендi студенттер (2-сурет) ақылы негiздегі шаруашылық келiсiм жұмыстарына. ҚазТрансОйл, ҚазАтомөнеркәсiбi және басқа кәсiпорындарды монтаждауға, басқару жүйелерiн жөндеуге қолқағыс тигізеді. 2008 -2009 ж. студенттер республикалық пәндiк олимпиадада 1 орын алып, екi магистрант Тенгизшевройл стипендиясының лауреаты болды. Республикалық СҒЗЖ жарысының жеңiмпазы

 

Ғылыми – зерттеу жұмысы (мемлекеттiк бюджет есебiнен қаржыландырылады)

 

Шараның аты Орындау мерзімі Тақырып Орындаушылыр Есеп беру құжаты
1 ҒЗЖ орындау дәрiгер РhDтердiң әзiрлеуiнiң бағдарламалары шеңберлер 30.06.2011 Газ қотар агрегаттардың диагностиканы жүйе және басқаруын өңдеу және зерттеу Сулейменов Б.А., Stephano Ruffo, (Италия) Шуватов Т Есеп беру
2 ҒЗЖ орындау дәрiгер РhDтердiң әзiрлеуiнiң бағдарламалары шеңберлер 30.06.2011 Қаланың жылу желiлерiнiң зияткерлiк басқару жүйесiнiң өңдеуi Мұқанов Б.К., Stephano Ruffo (Италия) Акбасов А.Р. Есеп беру
3 ҒЗЖ орындау шеңберiнде мемлекеттiк ғылыми стипендиялар 30.09.2010 Разработка имитационной модели интеллектуальной системы оптимального управления технологическими режимами печи Ванюкова Сулейменов Б.А. Есеп беру
4 ҒЗЖ орындау дәрiгер РhDтердiң әзiрлеуiнiң бағдарламалары шеңберлер 30.06.2012 Разработка моделей и алгоритмов нейро-нечеткой системы управления подземным скважным выщелачиванием урана Муханов Б,К., Сулейменов А.Б. Michelle Basso (Италия) Есеп беру
5 ҒЗЖ орындау дәрiгер РhDтердiң әзiрлеуiнiң бағдарламалары шеңберлер 30.06.2012 Моделирование и управление объектами с распределенными параметрами Муханов Б.К. Усенов А. Gabriel Hulko (Словакия) Есеп беру
6 ҒЗЖ г/б орындау ҚРдың Моны тапсырма бойынша 31.12.2012 Научное обоснование и разработка механизма развития человеческого капитала в Казахстане Сулейменов Б.А. Ширяева О.И. Есеп беру
7 Казнет тапсырма бойынша ҒЗЖ г/б орындау 30.06.2010 Моделирование и идентификация объектов управления Сыздыков Д.Ж. Оқу құралы
8 Казнет тапсырма бойынша ҒЗЖ г/б орындау 31.12.2010 Автоматизация типовых технологических процессов Сулейменов Б.А., Кошимбаев Ш.К., Ярмухамедова З.М. Оқу құралы
9 ҒЗЖ г/б орындау ҚРдың Моны тапсырма бойынша 30.06.2010 Микропроцессорные комплексы в системах управления Сулейменов Б.А., Муханов Б.К,, Адилова Ш.К

Учебник

 

 

Наверх